Sudamja Fest 2015.

U bogatom pro­gramu Sudamje, devet­nice zaštit­nika grada Splita – sv. Dujma, u poned­jel­jak, 4. svibnja 2015. g., održan je treći po redu Sudamja fest pod orga­ni­zaci­jom Ureda za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije. Kon­cert je održan u velikoj dvo­rani Nad­biskup­skog sje­meništa u Splitu.

Nas­tupilo je devet vokalno-​instrumentalnih izvođača duhovne glazbe iz Splitsko-​makarske nad­biskupije: zbor Mihovil, zbor OŠ Kneza Trpimira iz Kaš­tel Kam­belovca i Gomil­ice, Spre­antes, Glo­ria, Hosana, David, Corus Angeli­cus, Konkat­e­drala te gost večeri, Davor Terzić iz Rov­inja. Svaki izvođač otp­je­vao je dvije pjesme samostal­nih obrada raznih autora duhovne glazbe, dok je gost večeri otp­je­vao tri autorske pjesme zan­imljivog glazbenog izričaja. Pro­gram kon­certa vodili su Marin Periš i Danira Mati­jaca koji su pub­liku nas­mi­jali do suza svo­jim ose­bu­jnim vođen­jem fes­ti­val­skog pro­grama. Na kraju kon­certa pos­jetiteljima se obra­tio i izvođačima zah­valio don Mihael Prović, pov­jerenik pas­torala mladih Split­sko – makarske nad­biskupije. Nakon toga usli­je­dio je završni nastup svih izvođača, a pos­jetitelji su imali pri­liku nas­taviti druženje u atriju sje­meništa uz osv­ježava­juća pića i kolače.


© 2021 Sudamja fest. Ured za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije.